Hoogwerkers

Veiligheidseisen

1. Hoogwerkers moeten voldoen aan de machinerichtlijnen. Dit zijn regels waarin staat hoe
de machine beveiligd moet zijn. Bijvoorbeeld de noodstop, voetpedaal, klemgevaar en diverse andere algemene veiligheidseisen.
2. Hoogwerkers moeten voldoend aan de Europese Norm (EN) Hierin worden regels gesteld zoals de toelaatbare windbelasting, scheefstandbeperking en vluchtbeperking.
3. Hoogwerkers moeten CE goedgekeurd zijn
Dit houdt in dat er een gebruikershandleiding moet zijn in de taal van het land waarin de machine gebruikt wordt. Ook moeten alle functies en bedieningen goed leesbaar zijn. De gebruikershandleiding zal in de regel in het motorcompartiment of het “platform” aanwezig zijn.

Aan al deze regels moet een bepaald type hoogwerker voldoend voordat dit type ingevoerd en
in gebruik mag worden genomen. Als het type hieraan voldoet volgt de ingebruikname-keuring en wordt 
de hoogwerker voorzien van een goedkeuringssticker. 

Keuring hoogwerker
De eigenaar dient een hoogwerker jaarlijks wettelijk te laten inspecteren en een gedegen administratie te voeren van de inspectierapporten. De eerste periodieke controle (APK) moet binnen het eerste jaar na ingebruikname plaatsvinden.
(De benodigde CE-verklaring bij iedere nieuwe machine heeft vanaf het moment van afgifte dus de datum op de CE-verklaring de functie van de ingebruikname-keuring. Echter, het is in Nederland een goed gebruik dat iedere nieuwe machine alsnog een onafhankelijke ingebruikname-keuring ondergaat voor de aflevering!)

Ingebruikname-keuring
Onafhankelijke eerste keuring van de hoogwerker na fabricage, waarbij gecontroleerd wordt of de machine is gebouwd conform de door de fabrikant opgegeven specificaties, waarvan een overlast beproeving onderdeel uitmaakt. De documenten, waaronder een hoogwerkerboek, kunnen door ons worden aangemaakt.

Periodieke keuring
Onafhankelijke keuring in de gebruiksfase, waarbij het veilig functioneren van alle systemen en de staat van de machine wordt beoordeeld. Uitgangspunt voor deze inspecties zijn gebaseerd op de EN 280-norm 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!
Wij staan u graag te woord. 

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE