Thermografische inspectie

Machine Inspectie Noord heeft ook de mogelijkheid om een thermografische inspectie te verrichten.
Een thermografische inspectie is een methode om zonder contact groepenkasten en besturingskasten te onderzoeken op slechte verbindingen en overbelasting. Zonder de onderbreking van de doorlopende processen krijgt u snel een beeld van de toestand van uw installaties en de mogelijke problemen die zich daarin bevinden. Als er een thermografische inspectie is uitgevoerd ontvangt u een uitgebreid rapport waarin wordt aangegeven waar de problemen zich bevinden.

Werking
Electronische installaties geven warmte af. Op sommige plekken veel te veel warmte. Dit kan leiden tot stroomuitval en zelfs brand. Machine Inspectie Noord voert thermografische inspecties uit. Een dergelijke inspectie brengt de dynamische conditie van uw installaties in beeld. Hierbij geven warmtebeelden nauwkeurig inzicht in oververhitte onderdelen en slechte contacten.Bij voorkeur doet Machine Inspectie Noord deze thermografische inspectie als aanvulling op inspecties volgens NEN 3140 en NEN EN 50110, maar vaak ook als zelfstandige inspectie. Dit met het oog op de veiligheid van uw installaties en de eisen die hieraan door steeds meer verzekeraars worden gesteld. Zekerheid is alles.

De overlast van de thermografische inspecite is te verwaarlozen. De metingen zijn contactloos en worden tijdens belasting van uw installatie uitgevoerd. Uw werkproces wordt niet gestoord en Machine Inspectie Noord kan meten, rapporteren en adviseren.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE