KlimmaterialenMachine Inspectie Noord kan zorg dragen voor het keuren van uw draagbare
klimmateriaal. Indien nodig kunnen wij ook de benodigde reparaties uitvoeren om
 uw klimmateriaal weer veilig te laten functioneren.

Het wettelijk kader
Het staat niet in de Arbo-wet zelf, maar in het arbeidsomstandighedenbesluit van 
24 september 1998 (Staatsblad 589, regels inzake arbeidsmiddelen) en heeft daarmee 
wel wetskracht. Ook staat in de wet dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers uitsluitend met goede en veilige materialen te laten werken. Verder eisen steeds meer opdrachtgevers dat er gewerkt wordt volgens kwaliteit- en veiligheidszorgsystemen, 
bijvoorbeeld Arbo Veiligheidsplan, ISO en VCA.

Om dit te kunnen garanderen en om te kunnen voldoen aan de eis “afwezigheid van alle schuld” zal het draagbare klimmateriaal goed onderhouden en geïnspecteerd moeten worden. (VCA eist een periodieke keuring van minimaal eenmaal per jaar.)

Afhankelijk van de mate van gebruik dient het draagbare klimmateriaal vaker beoordeeld 
en geïnspecteerd te worden, zoals is vastgelegd in het document “Gevelonderhoud”.

In Nederland bevat het Besluit Draagbaar Klimmateriaal van de warenwet de 
enige eisen die wetskracht hebben.

Dit alles moet worden geïnspecteerd door een deskundig bedrijf, dat met 
kennis van zaken  over het betreffende product kan en mag oordelen, en dat 
door opleiding en training van de werknemers (afgesloten met een examen) een 
certificaat van vakbekwaamheid kan overleggen.
Kortom: Machine Inspectie Noord kan en doet het werk.


NEN 2484 Ladders en trappen
De NEN2484 norm is een Nederlandse norm voor ladders en trappen. Het is 
een verzameling van punten uit het Besluit draagbaar klimmateriaal en de 
NEN131 norm samen en voegt er nog wat eigen punten aan toe.

NEN 2718 Rolsteigers
De NEN norm is ook een Nederlandse norm, maar deze is speciaal voor rolsteigers. 
Het eigenlijk  een vertaling van de HD1004 (EEG) norm. Er is ook een norm opgesteld voor de gebruiksaanwijzingen voor rolsteigers; de EN 1298 norm. De VSB en de 
arbeidsinspectie zijn overeengekomen dat de NEN 2718 norm en de EN1298 norm
als verplichte regelgeving te hanteren.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE