Klimmaterialen / Procedure

De inspectie/keuring van klimmateriaal moet aan een aantal eisen voldoen. 
In de NEN 2484 / 2718 norm  is natuurlijk precies omschreven wat 
geïnspecteerd/gekeurd moet worden en hoe dit moet gebeuren.

Aan de hand van de omschreven punten kunnen wij een procedure volgen, 
die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig worden beoordeeld.

Inspectie/keuring van klimmateriaal kan uitsluitend door een visuele inspectie en 
bij goedkeuring worden voorzien van een goedkeuringssticker, waarop wordt 
aangegeven tot wanneer deze inspectie/keuring geldig is.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE