Klimmaterialen / Rapportage

 

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover diverse instanties moet kunnená
verantwoorden voor de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie,á
gemeente, verzekering en dergelijke. Aan het eind van de inspectie/keuring ontvangt uá
een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen.
Al onze ge´nspecteerde onderdelen worden voorzien van een uniek nummerá
en een sticker, en deze zijn weer verbonden met het keuringsrapport.

De gegevens worden bij ons allemaal in een database bijgehouden, zodat u zich geen zorgenámeer hoeft te maken over wanneer er gekeurd moet worden en door wie.á
U krijgt van ons bericht als uw materiaal weer gekeurd dient te worden.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE