Installaties

 

Iedere ondernemer heeft de beschikking over een elektrische installatie in zijn bedrijfspand.
De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie
te waarborgen. Machine Inspectie Noord kan u behulpzaam zijn om aan de regels te voldoen,
en wat even belangrijk is: dit ook in de toekomst te blijven doen. 

Zorg dat het veilig is, zorg dat het veilig blijft! 

Uw installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140. in deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. U moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. 

Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd. 
Maak in de rechterkolom uw keuze als u meer wilt weten over:

Het wettelijk kader
In de pagina “Wettelijk Kader” hebben wij geprobeerd uit te leggen wat 
de wetgever van u als werkgever of als installatieverantwoordelijke verwacht. 
Welke regelgeving en wetgeving zijn voor u van belang? Hoe verhouden 
de verschillende regelgevingen zich tot elkaar? 

De gevolgde procedure
Een van de middelen om tot een elektrische installatie te komen die aan alle eisen voldoet, is een periodieke inspectie of keuring van de betreffende installatie. Hoe deze inspectie kan worden uitgevoerd kunt u lezen op de pagina "Procedure". 

De rapportage
Uiteraard moet u aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (aansprakelijkheid, schade etc.)

De verantwoordelijke
De regelgeving geeft duidelijk aan dat de ondernemer / werkgever ten alle tijden verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installatie. Wat er van u als ondernemer verlangd wordt kunt u nalezen op de pagina over "Verantwoordelijkheid".

Wij kunnen er natuurlijk voor zorgen, dat gebleken knelpunten snel en vakkundig worden opgelost. Onze medewerkers zijn op de hoogte van normeringen, technische richtlijnen en installatie-eisen en werken zo altijd volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. Bovendien kunnen zij naast veiligheid ook zorgen voor een bedrijfszekere werking. Een deskundig aangelegde en onderhouden installatie maakt uw werk en leven een stuk plezieriger. Voor u betekent dat; Zekerheid en kwaliteit!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Veel bedrijven hebben zelf niet te expertise in huis om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daar kunnen wij u behulpzaam bij zijn, u adviseren en uw installatie inspecteren.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

Contact

Machine Inspectie Noord
Asserstraat 25
9411 LJ BEILEN
0593-540299

Hijs & Hefwerktuigen
Jan van Wijk
Mob. 06-5128 8995

Elektrotechnische Inspecties
Karlo Rosing
Mob. 06-5168 8727
www.keuringservicenoord.nl
Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:*
Verificatie Nr.:*
contact form faq
                 * = verplicht veld

HTML forms generated by 123ContactForm /

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE