Installaties / Verantwoordelijke

In de norm neemt de verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in. 
Vandaar dat we dit onderwerp apart behandelen.

Let op: de verantwoordelijkheid voor uw installatie hoort thuis bij u als 
werkgever of installatieverantwoordelijke. U bent verantwoordelijk voor de 
veiligheid in uw bedrijf van uw medewerkers en derden. U bent degene die zich 
moet verantwoorden als iets fout gaat. 

Maar u kunt als werkgever wel aantonen dat u, door regelmatige inspecties van installaties en arbeidsmiddelen door een daartoe bevoegd persoon, redelijkerwijs alles aan gedaan heeft om voor een veilige werkplek te zorgen. 

Wij kunnen u alleen een gedeelte van die zorg uit handen nemen, door u te assisteren, te adviseren en daar waar nodig uw installatie in een goede en veilige staat te brengen. Bovendien kunt u erop vertrouwen, dat onze medewerkers goed opgeleid zijn en op de hoogte zijn van de geldende voorschriften en richtlijnen. 

In de norm worden nog twee specifieke verantwoordelijken benoemd. 
Deze twee personen moeten worden aangewezen. Lees hieronder hoe 
deze functies moeten worden vastgelegd. 

Installatieverantwoordelijke 
De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en 
houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. 
De installatieverantwoordelijke moet schriftelijk door de werkgever worden aangewezen.
Indien er geen personen beschikbaar zijn die technisch onderlegd zijn, moet er 
toch iemand worden aangewezen. Aan deze persoon  worden eigenlijk slechts 
minimum eisen gesteld, en hij/zij kan alle benodigde werkzaamheden delegeren 
of door externen laten verzorgen. 

Vakbekwaam persoon 
Een vakbekwaam persoon is door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk) aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties. Denk hierbij aan service-, storings- en onderhoudsmonteurs. Indien een dergelijk opgeleid persoon niet voorhanden is zal deze extern moeten worden gezocht. 

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE