Installaties / Rapportage

 

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen
verantwoorden  over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie,
gemeente, verzekering enzovoort. 

Aan het einde van de inspectie ontvangt u een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen. Het keuringsrapport is een document waarin de bevindingen van de inspectie zijn opgenomen: meetwaarden, interpretaties van
meetwaarden, conclusies en aanbevelingen. 

Op de pagina "Procedure" kunt u zien welke inspectie plaatsvindt en uiteraard kunt u hieruit ook opmaken welke metingen etc. er worden uitgevoerd. Het rapport is echter geen statisch stuk papier. In het rapport staan namelijk de bevindingen van de inspectie.. Er zal dus actie moeten volgen naar aanleiding van het rapport.

Het kan zijn dat uw installatie niet veilig blijkt te zijn. Worden er zaken aangetroffen 
die de kwalificatie "levensgevaarlijk" meekrijgen, dan wordt de installatie als geheel afgekeurd. Gelukkig zijn dergelijke ingrijpende maatregelen meestal niet nodig. 
Meer voor de hand ligt echter  dat gedeeltes van de installatie niet in orde zijn, 
zeker bij een eerste inspectie. Ook zijn er gradaties  in de mate waarin 
deze onderdelen onveilig zouden kunnen zijn. 

Is er iets niet in orde met de verschillende regelgevingen, maar is er geen sprake van zeer ernstig gevaar, dan moeten deze onderdelen binnen een redelijke termijn worden aangepast. Afhankelijk van het gevaar of de aard van de tekortkoming, kan men een
prioriteit toekennen  aan het oplossen van het probleem. 

Het is niet zo dat alles meteen opgelost moet worden. Dit zou het primaire proces binnen uw bedrijf kunnen verstoren. U heeft dus de ruimte om een planning te maken wanneer welk acties ondernomen worden. U kunt zo de kosten en inspanningen spreiden over een langere periode. Hiervoor geldt uiteraard: uitstel, geen afstel.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE