Gereedschappen / Rapportage

Home
Hijs- en hefwerktuigen
Grondverzetmachines
Hoogwerkers
Gereedschappen
Installaties
Klimmaterialen
Thermografie
Reparatie / Onderhoud
Advies en Opleidingen
Contact
 

Naast de visuele controle en de controle door meting en beproeving is ook de 
rapportage belangrijk. De constateringen die we doen tijdens de keuring worden opgenomen in een rapport. De meetgegevens die door middel van ons meetapparaat worden bepaald, worden in onze computer ingelezen. Ons systeem zorgt er vervolgens 
voor dat er voor u als klant een overzichtelijk rapport wordt uitgeprint. 

In dit rapport treft u ook onze visuele indrukken aan. Deze vormen ook een belangrijk onderdeel van de keuring. U ontvangt tenslotte dit rapport. De uitkomst van de keuring kan natuurlijk 
twee conclusies omvatten: goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval is het 
steeds zo dat het gereedschap volledig afgekeurd is. Het is niet mogelijk om een gereedschap gedeeltelijk af te keuren. 

Natuurlijk kan  het zijn dat slechts een klein onderdeel niet in orde is. Wij zullen u dan uiteraard voorstellen om dit probleem voor u op te lossen. Binnen ons bedrijf kunnen wij dit snel voor u in orde brengen. Daarna kan het gereedschap alsnog worden goedgekeurd.

Het kan ook zijn dat een reparatie niet lonend is. In dat geval zullen wij u hier 
zeker op wijzen zodat u geen kosten hoeft te maken als dit geen zin heeft. Uiteraard is het de bedoeling dat uw gereedschap goedgekeurd uit de inspectie komt. Meestal is dit ook het geval, zeker als u de gereedschappen jaarlijks bij ons laat herkeuren. Uiteraard kunnen wij
nooit garanties geven dat er een jaar lang niets stuk gaat aan een gereedschap.
Een regelmatige controle heeft echter ontegenzeggelijk een positieve invloed op
de betrouwbaarheid van uw gereedschap.

Mocht het gereedschap goedgekeurd zijn, dan wordt op dit gereedschap een sticker 
geplakt waarop te zien is tot welke datum het gereedschap gekeurd kan worden geacht. 
Na deze datum is dit niet het geval en bent u dus in overtreding.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE