Gereedschappen / Procedure

De keuring aan een gereedschap moet aan een bepaald aantal eisen voldoen. 
In de NEN 3140 norm is precies omschreven wat gekeurd en geïnspecteerd 
moet worden. Aan de hand van deze punten kun  je dus een procedure volgen, 
die zorgt dat elk van deze punten nauwkeurig wordt beoordeeld.

Zeker bij elektrisch gereedschap is het mogelijk om diverse keuringspunten door middel 
van metingen objectief te beoordelen. Echter niet alles is te meten. Een gedeelte 
van de inspectie zal dus puur visueel moeten gebeuren.

Visuele controle
Bij een keuring wordt een apparaat in eerste instantie aan een visuele controle onderworpen. Hierbij wordt een apparaat uitwendig bekeken op eventuele gebreken. 
Er wordt daarbij gelet op:

=> De staat van het aansluitsnoer
=> De juiste aansluiting van de kabel
=> De deugdelijke montage van de uitwendige onderdelen
=> Beschadigingen aan het huis en/of de bedieningsorganen
=> De conditie van het apparaat: schoon en droog

Meting en beproeving
Naast de visuele controle wordt een apparaat doorgemeten 
met gekalibreerde meetinstrumenten.        
- Hierbij wordt de weerstand van de eventuele beschermingsleiding
 (aarding) gemeten, deze moet voldoende laag zijn om en goede
 beveiliging van de gebruiker te kunnen garanderen.
- Verder wordt de isolatieweerstand gemeten tussen de
 stroomvoerende geleiders en de behuizing, waarvoor geldt dat 
 deze voldoende hoog moet zijn.
- Ook wordt het arbeidsmiddel beproefd op een deugdelijke werking.

Meetapparaat 
Om een juiste meting van arbeidsmiddelen te kunnen garanderen wordt 
gebruikgemaakt van een speciaal meetapparaat waarbij de weerstand van de beschermingsleiding met een voldoende hoge stroom wordt gemeten om een 
juist beeld te krijgen van eventuele onvolkomenheden in de beschermingsleiding. 
Dit geldt uiteraard ook voor de isolatieweerstand van de stroomvoerende geleiders in de kabel onderling, en van de stroomvoerende geleiders en de behuizing. Hiervoor wordt binnen ons bedrijf het Multi Pat XE gebruikt. Dit apparaat biedt de mogelijkheid om naast de al genoemde metingen, ook een mogelijke lekstroom te meten. Ook biedt dit meetapparaat de mogelijkheid het arbeidsmiddel te beproeven en daarbij gelijktijdig de opgenomen stroom en het werkelijke en blind vermogen te meten. 

Al de gemeten gegevens worden door het meetapparaat opgeslagen om later gebruikt te kunnen worden voor de rapportage. Deze gegevens worden bij Machine Inspectie Noord rechtstreeks in de computer worden opgeslagen en beheerd zodat wij steeds de historie van een gereedschap kunnen terughalen. In het hoofdstuk over de rapportage kunt u lezen welke gegevens gerapporteerd worden.

Reparatie 
In ons bedrijf bestaat de mogelijkheid om de mogelijke gebreken aan het arbeidsmiddel/machine te repareren. Zodat na de reparatie de keuring met een positief resultaat kan worden afgerond. We kunnen in principe alle elektrische problemen aan uw gereedschap verhelpen, en ook mechanische onvolkomenheden kunnen door ons worden opgelost in onze ruim geoutilleerde werkplaats of bij u op locatie.

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE