Gereedschappen / Wettelijk kader

 

Voor het overgrote deel wordt u geconfronteerd met de NEN3140 keuringen 
als voortvloeisel uit wet- en regelgeving. Te denken valt natuurlijk in eerste instantie 
aan de Arbo-wetgeving. Echter ook buiten de wetgeving om kunt u geconfronteerd 
worden met de eis dat uw apparatuur gekeurd moet zijn. De belangrijkste voorbeelden 
zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA, Arbo en verzekeringen, die keuring als eis 
stellen voor bijvoorbeeld certificering. Eisen aan de klant van uw opdrachtgever 
komen ook steeds vaker voor.

De volledige tekst van deze norm is uiterst omvangrijk. Dit gegeven en het feit dat er natuurlijk  rechten op de uitgave van de norm rusten, maakt het onmogelijk u hier de volledige norm te presenteren. Wij geven u een korte samenvatting van de eisen in de norm. Wij sluiten echter alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot het onjuist of onvolledig zijn van deze tekst. De tekst is echter met de grootste zorg samengesteld. Voor de volledige tekst van de norm verwijzen we naar de site van het Nederlands Normalisatie Instituut: www.nen.nl  

De NEN 3140 norm bevat meer dan alleen het keuren van handgereedschappen. 
Elders op deze site treft u ook de keuring van complete, vaste elektrische installaties aan. Overigens is de keuring van handgereedschappen eigenlijk ook niet de juiste benaming, omdat de officiële aanduiding – arbeidsmiddelen – meer omvat dan alleen gereedschappen. In ieder geval gaat het om slechts een gedeelte van de totale norm. Vanuit andere normen kan dan weer verwezen worden naar de NEN 3140 norm. Denk daarbij aan de Arbo-wet, die expliciet verwijst naar deze norm. 

Arbeidsmiddelen
Onder de keuring volgen de NEN 3140 wordt verstaan de inspectie 
van elektrische arbeidsmiddelen Dit zijn onder andere:

Elektrische handgereedschappen

Handlampen en andere 
verplaatsbare lampen

Verplaatsbare elektrische 
werktuigen

Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkaste, koffiezetters, 
laboratoriumapparatuur, pc’s, printer, stofzuigers en dergelijke.
Verplaatsbare leidingen, zoals verlengkabels en kabelhaspels

Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals 
bouw- en zwerfkasten.

Om het op een meer populaire wijze te zeggen; alle apparaten waar werknemers 
mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is. Het dient overigens nog 
wel gezegd te worden dat het hierbij gaat om bedrijfsmatig gebruik van bovengenoemde arbeidsmiddelen, en dus niet de apparatuur die door iemand in de privésfeer 
wordt gebruikt.    

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE